Meningen med livet og andre små spørgsmål

Hvad er meningen med livet? Har du et svar? De fleste har tænkt på det, og det præger den, vi er.

De store spørgsmål er til for at blive stillet og snakket om. Det skal vi denne aften, både igennem et foredrag og efterfølgende dialog.

Vi lever i ofte udskældt tid, hvor vi alle mere eller mindre bliver anklaget for at være selviscenesættende og i bund grund egoistiske. Det har ikke nødvendigvis hold i virkeligheden, men forklarer nogle symptomer på, at der måske er en grund fornemmelse af meningsløshed i vores samfund.

Hvordan går vi til meningsløsheden? Det gør vi ved at blive kloge på, hvad der giver mening. Ikke bare for ens egen tilværelse, men også relationen til den verden vi er i, og de mennesker der er omkring os.

Frederik:
Frederik holder foredraget med en personlig og ærlig nerve, der gør, at det er nemt at relatere til, og tanken er aldrig, at du skal være enig med det, der bliver fortalt, men at det skal udfordre dig.
Han har udviklet kortspiller SNAK, som skaber rum for den gode snak imellem mennesker, der gør vi lærer hinanden bedre at kende.
Frederik forsøger igennem sine foredrag at skabe sprog nogle af de vigtige temaer i livet, som ofte fylder meget for os, men som ikke altid bliver italesat.

Artikel af Frederik Svinths fra Aarhus Onsdag om meningen med livet:
https://frederiksvinth.wordpress.com/2015/10/08/meningen-med-livet-er-ik

Et 7 minuters videoportræt af Frederik Svinth:
https://vimeo.com/61490039